Euthanasie

Gaat de gezondheid van uw dier achteruit en wordt het oud? Is de kwaliteit van leven nog wel voldoende? Denkt u dat uw dier aan het lijden is?

De beslissing om uw dier in te laten slapen is vaak de moeilijkste beslissing tijdens het leven van uw dier.

Vele redenen kunnen er zijn om een dier in te laten slapen. Veelal is het de simpele reden dat uw dier oud en versleten is. Soms zijn er andere redenen waarom deze vraag gesteld wordt. Bijvoorbeeld door ondragelijk lijden ten gevolge van een ziekte. Er zijn soms andere persoonlijke redenen die een rol spelen bij het besluit om tot euthanasie over te gaan. Wij staan open voor alle argumenten en luisteren graag naar uw verhaal.

Het euthanaseren van een dier is een medische ingreep. Veelal adviseren wij om een dier in te laten slapen. Vaak is er dan al veel aan vooraf gegaan. De beslissing tot deze ingreep ligt echter altijd bij de eigenaar van een dier. Dit neemt niet weg dat wij u graag begeleiden bij deze moeilijke beslissing. U hoeft de keuze niet alleen te maken. Wij zullen u hier in begeleiden en adviseren.

Wanneer er tot euthanasie wordt overgegaan zullen we naar uw wensen luisteren. Als u het fijner vindt dat uw dier thuis geeuthanaseerd wordt dan is deze mogelijkheid er. Zodoende is er een vertrouwde omgeving voor u, uw gezin en het dier. Op de kliniek is natuurlijk ook mogelijk.

Voor wat betreft na de euthanasie zijn er veel mogelijkheden voor de verzorging van het stoffelijk overschot. We zullen u hierover informeren.