Doorverwijzingen

Het doorverwijzen van dieren naar een dierenarts-specialist.

Specialisten zijn dierenartsen die zich verder bekwaam hebben gemaakt in een bepaalde richting van de diergeneeskunde. Hier hebben ze vaak nog een studie van 4 – 6 jaar voor doorlopen. Doorverwijzingen worden gedaan om een diagnose duidelijker te krijgen of om een specialistische behandeling uit te laten voeren. Dit is soms nodig omdat wij niet de juiste diagnostische middelen hebben of omdat we te weinig ervaring met een bepaalde ingreep hebben.

Als specialisten vangnet hebben we de beste specialisten tot onze beschikking. We werken samen met specialisten van de kliniek voor gezelschapsdieren van de Universiteitskliniek in Utrecht, Specialisten van de Specialistische Dierenkliniek Utrecht (vnl orthopedische klachten) en specialisten van De Wagenrenk te Wageningen. Verder zijn er nog een aantal praktijken met wie we samenwerken waarbinnen gespecialiseerde dierenartsen aktief zijn.

Doorverwijzingen worden altijd in overleg met u genomen. We zullen de voor- en nadelen met u bespreken. Tevens zullen we ook een inschatting van de kosten maken. Doorverwijzingen zijn veelal duur en we willen niet dat u voor onverwachte uitgaven komt te staan. Gelukkig hebben we hier veel ervaring mee opgedaan en kunnen we u goed adviseren en gebruik maken van ons specialisten-netwerk om zodoende tot de juiste afweging te komen.

Het gaat er uiteindelijk om dat u en uw dier goed geholpen worden.